Notulen van de jaarvergadering 2019

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN DE B.V.T.  op dinsdag 21 mei 2019 om 19.30 uur in Hotel Den Burg Van Bestuur B.V.T. aanwezig: voltallig bestuur Van Woontij aanwezig: mevrouw S. Gieles en de heer J. van Andel Aanwezig commissaris: de heer H. Ridderinkhof Afmeldingen: mevrouw C. Groen (Woontij), mevrouw G. Fledderus, de heer F. Timmer, […]