Woningwet

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Hiermee is de samenwerking tussen wooncorporaties, bewonersverenigingen en gemeentes intensiever geworden dan voorheen. Op Texel hebben we afgesproken drie maal per jaar een gezamenlijk overleg te hebben met de drie partijen.
De bewonersvereniging vertegenwoordigt alle huurders en wil graag de wensen en ideeën die onder deze huurders leven meenemen in dit overleg. Daarom is het voor ons belangrijk door onze achterban en dat bent u, te worden geïnformeerd!!
Ook zouden wij toekomstige huurders, die op de lange wachtlijst die er momenteel is staan, willen uitnodigen contact met ons te zoeken. Dat kan via een telefoontje of email aan één van de bestuursleden of een briefje aan de bewonersvereniging, Thijsselaan 40A, 1791 VJ Den Burg.

Iedere eerste dinsdag van de maand van 10.30 uur – 12.00 uur en de derde vrijdagmiddag van de maand van 14.00 uur tot 15.30 uur houden wij een inloopspreekuur in ons kantoortje aan de Thijsselaan 40A, Den Burg. Hier kunt u zonder afspraak langskomen met uw vragen of ideeën aan ons. Wij ontvangen u graag.

Ook kunt u contact opnemen met de contactpersonen van de diverse complexen of wijken waar u woont.

Verder zijn we bezig met een nieuwe website waar we u willen informeren over de zaken waar we mee bezig zijn. Deze is nog niet klaar, maar al wel in de lucht, www.bewonersvereniging-texel.nl of via de link van de website van Woontij.