Doelstelling van de vereniging

Iedereen die een woning huurt van de Woningcorporatie Stichting Woontij op Texel kan lid worden. Voor ons is het belangrijk te weten wat er in uw woonomgeving gebeurt zodat wij u op de juiste manier kunnen vertegenwoordigen.

Wij zouden graag willen dat  alle complexen en de verschillende buurten in de dorpen een vertegenwoordiger hebben die weet en hoort wat belangrijk is voor de bewoners en dit aan ons doorgeeft.  U staat er niet alleen voor, wij zullen u met raad en daad ondersteunen.