Jaarverslagen/Notulen

Jaarverslag 2018/2019

Bewonersverenigingen zijn verplichte organisaties naast de woningcorporaties.

De nieuwe Woningwet, die op 1 juli 2015 in werking is getreden, geeft de BVT een steviger positie en meer invloed op het beleid van de corporatie.

In de overlegwet is vastgesteld dat wij recht hebben op informatie, overleg, advies en instemmingsrecht.

Alles bij elkaar een groot recht ten behoeve van de huurder.

 

Wij memoreren het feit dat de bewonersvereniging dit jaar vijfentwintig jaar bestaat. Een periode waarin zeer veel veranderd is ten aanzien van onze constructieve samenwerking met Woontij.

Constructief samenwerken als bewonersvereniging zijnde met Woontij staat hoog in het vaandel.

Zo heeft de bewonersvereniging, die nogal eens te kampen had met bestuursveranderingen, gedurende de laatste tien jaar een positieve vlucht genomen.

Inmiddels maakt Will al tien jaar deel uit van het bestuur.

 

Er is in samenwerking veel tot stand gekomen. Onder andere heeft de BVT een grote vinger in de pap gehad in de grote bouwplannen van Woontij.

Door het aandragen van diverse bouwlocaties door de BVT (zie nieuwbouw ‘Buurtskap De Tuunen’), de in aanbouw zijnde appartementen Nesland en de zorgwoningen Omring op het ‘landje van Pelgrim’.

Daarnaast  zijn we naarstig op zoek naar bouwkavels of gebouwen, die in aanmerking kunnen komen voor woningbouw. Dit binnen de dorpskernen. Een mooi voorbeeld is de Jan Drijverschool in Den Hoorn.

 

De BVT heeft vorig jaar overeenstemming bereikt met Woontij dat woningen met verkooplabels als eerste en de dan daaropvolgende oudere woningen van Texel verduurzaamd zouden moeten worden. Dit is zeker door Woontij in gang gezet. De gekte in de bouwsector zorgt er echter voor dat dit proces bemoeilijkt wordt.

Er wordt naarstig gezocht naar bouwbedrijven die deze enorme klus in hun portefeuille willen opnemen. Jammer genoeg, staan ze op dit moment niet in de rij om deze klus te klaren. Toch hebben we er alle vertrouwen in dat dit, op zeker moment, gaat gebeuren.

 

Naast bovengemelde zaken heeft de BVT in het tripartite overleg met de gemeente weer nieuwe afspraken gemaakt.

 

De laatste jaren hebben de corporaties door de grilligheid van drie opeenvolgende kabinetten een storm van huurverhogingen over zich uitgestort gekregen.

En termen zoals nominale huurwaarden zijn nu veranderd in zogenaamd streefhuur. Dit resulteert dat torenhoge huren verlaagd moeten worden om woningen op gelijke huurhoogte te krijgen. Vandaar passend toewijzen. Dit een en ander tot stand gekomen omdat huursubsidie, klaarblijkelijk, een te hoge post werd voor het Kabinet.

De bewonersvereniging heeft zich dit jaar sterk proberen te maken om de grote verschillen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Zo zijn er dit jaar toch gedwongen huurverhogingen doorgevoerd mede door advies van de Raad van Commissarissen.

Wel hebben we ervoor kunnen zorgen dat plannen van huurverlaging van 1,3 procent naar gemiddeld vier procent zijn gegaan.

 

Om bij te blijven heeft de bewonersvereniging dit jaar diverse scholingen en bijscholingen  belopen om zo bij te blijven met de voortdurende nieuwe reglementen van de nieuwe woningwet.

Veel overleggen en vergaderingen passeerden de revue, waar weliswaar soms harde noten gekraakt werden met diverse partijen, maar deze eindigden altijd in een goede constructieve samenwerking

 

De door de BVT en Woontij tot stand gekomen inloopspreekuren, gehouden op de wekelijkse dinsdagen, werden goed bezocht.

Het inloopspreekuur is echter tijdelijk verplaatst naar de dinsdagochtenden van 9.00 uur tot 12.00 uur. Al worden ook deze spreekuren goed bezocht, toch hebben we moeten constateren dat ook dit jaar weer veel telefoontjes bij ons binnenkwamen, waarbij de tussenkomst van de bewonersvereniging gewenst was.

Graag deden we dit voor de bewoners en hebben daarmee een goed resultaat weten te boeken.

 

Tot zover dit beknopte jaarverslag van de bewonersvereniging.

U kunt eruit opmaken, dat er voor ons nog veel werk in het geschied ligt.

Waarbij ook gezegd moet worden, dat wij graag de input van onze huurders erin willen verwerken.

Hiervoor is het volgens ons gewenst dat de dorpenrondes weer in ere hersteld worden. De eerste planning is in oktober aanstaande in Oosterend. Daarvan zullen de bewoners op tijd op de hoogte gesteld worden.

Ik dank u voor het luisteren en wens u een prettige avond toe.

 

De Secretaris