Nieuws archief

Nieuws van de Bewonersvereniging Texel:

Dinsdag 1 november hadden we ons contactpersonenoverleg.

Hier gaven mevrouw T.Roeper-Koorn, Huuscoog-de Waal en mevrouw J.Heijnen-van ’t Veer, Starkenburgh-den Burg,  aan i.v.m. hun leeftijd te willen stoppen als vertegenwoordiger van het complex dat zij vertegenwoordigden. Voor de Waal heeft mevrouw Roeper een opvolgster gevonden, dat is mevrouw M.Kuiper. Hier zijn wij erg blij mee!

Voor Starkenburgh zoeken wij nog iemand.

 

De heer P. van Vught, sinds 1 juli 2015 bestuurslid van de BVT en contactpersoon voor de huurders in Oosterend gaat per 1 december 2016 verhuizen naar Oosterbeek. Dat betekent dat ook voor Oosterend een nieuwe contactpersoon wordt gezocht.

Wij vinden het als bestuur erg spijtig dat hij vertrekt en bedanken hem voor zijn werkzaamheden voor de BVT. Wij wensen hem en zijn vrouw veel succes en woonplezier in hun nieuwe woonplaats.

 

Zondag 6 november was de BVT vertegenwoordigd op de 50+beurs in Den Burg. Wij willen graag in contact komen met onze achterban, de huurders van Stichting Woontij. Het was gezellig druk en we hebben veel mensen gesproken over onze werkzaamheden en het belang voor huurders om lid te worden van de huurdersvereniging. Dat gaat niet zoals vroeger vanzelf. U moet zichzelf opgeven. Ook bij verhuizingen binnen Stichting Woontij wordt u automatisch uitgeschreven en moet u zich weer opnieuw als lid aanmelden.