Prestatieafspraken

De ondertekening van de prestatieafspraken van Woontij tijdens het tripartite overleg tussen Gemeente ( de heer E. Hercules), Woontij ( de heer J.van Andel) en de BVT ( de heer W.van Hintum).
Hierin zijn onder andere afspraken vastgelegd over de Nieuwbouw van Plan Oost, waarbij eind 2017 (november) de grond aan Woontij wordt overgedragen door de Gemeente zodat Woontij de honderd extra woningen kan bouwen die in 2018 klaar zullen zijn.