Wie zijn wij?

Als Bewonersvereniging Texel (BVT) komen wij op voor uw belangen als huurder van een woning van Woontij. Mogelijk bent u nog niet goed op de hoogte van onze rol als belangenvereniging van alle huurders van een sociale huurwoning op Texel.

Wat doen wij zoal?

In overleg met Woontij het vaststellen van de, eventuele, jaarlijkse huurverhoging nieuwe huurprijs.
Meebeslissen over nieuwe woningbouw op Texel.
Overleggen met Woontij over renovatie van woningen, onderhoud, veiligheid, leefbaarheid en woonlasten.
Daar waar nodig opkomen voor uw individuele belang als huurder.
Landelijke ontwikkelingen volgen op het gebied van de sociale huursector.
Cursussen volgen om zo goed mogelijk uw belangen te kunnen behartigen.
Als lid van de landelijke Woonbond kan de BVT gebruik maken van de deskundigheid van de Woonbond, bijv. via door het volgen van een cursus.
Huurders informeren en betrekken bij onze werkzaamheden via website ( we zijn bezig met opzetten en actualiseren), informatiebrief (de Voordeur) en de jaarvergadering.
Verzamelen van standpunten en wensen van onze achterban, dat bent U! zodat wij die kunnen meenemen in onze onderhandelingen.

Om de belangen van alle huurders goed te kunnen behartigen is het van belang dat zoveel mogelijk huurders lid zijn van de Bewonersvereniging Texel.
Het lidmaatschap kost € 0,90 per maand en wordt geïnd tegelijk met de maandelijkse huur.

Aanmelden als lid kan via de site van Woontij. U klikt dan “ik huur” aan en dan ziet u rechtsonder in de nieuwe pagina “Bewonersverenigingen”staan.
Op die pagina kunt u het lidmaatschapsformulier aanklikken, invullen en versturen. Bent u verhuisd, dan dient u zich even opnieuw aan te melden omdat u automatisch wordt afgemeld bij verhuizing.

Met u als lid staan wij sterker in het opkomen voor uw belangen als huurder.

Doet u mee met ons!?

Bewerken