Welkom

EEN HEEL GELUKKIG  EN GEZOND 2017 TOEGEWENST!

Beste Leden,

De oliebollen zijn verorbert. De glazen zijn leeg. De 31ste december is lawaaierig uitgeluid. Goede voornemens sneuvelen vaak al in de eerste week van het nieuwe jaar. Geen ramp. Immers, alle nieuwe dagen bieden een nieuwe kans?

En een nieuwe kans gunnen wij al onze leden. Ook de woningzoekenden onder ons.
Er wordt te weinig gebouwd. Het duurt soms jaren voordat er gewoond kan worden. Ook de jeugd wil wonen. Zij hebben een woning nodig, zodat zij leren om op eigen benen te staan. Het nest verlaten, daar leer je van.

De crisis van de afgelopen jaren ligt achter ons. Er gloort licht. Er wordt weer gebouwd, maar niet genoeg. Texel heeft namelijk veel meer nieuwe woningen nodig. Toch komt er niet altijd groen licht. De Provincie werkt niet altijd mee. Laten we hopen dat de Provincie in het nieuwe jaar overstag gaat en dat het aantal nieuw te bouwen woningen groter wordt.
Ook een deel van de senioren met een eigen woning willen in een huurhuis wonen. Heel begrijpelijk. Nog lange tijd zullen er nieuw te bouwen woningen nodig zijn.
Renovatie is ook aan de orde, alhoewel mondjesmaat. Een andere optie is om leegstaande gebouwen geschikt te maken voor huisvesting.
Particulier wordt er ook verhuurd. Dit levert  vaak te hoge huren op. Huurders zitten er grotendeels noodgedwongen omdat er een tekort aan huurwoningen is. Ook deze bewoners gunnen wij een kans.

Op 1 januari 2017 worden er  verschillende wetten en regels aangepast, die huurders en woningzoekenden kunnen raken. Vooral in de regels voor de jaarlijkse huurverhogingen en de huurtoeslag zijn er wijzigingen. Raadpleeg hiervoor de website van Woontij of de website van de Overheid.

De perikelen van onze nieuwe website zijn verleden tijd. Wel wordt de website nog regelmatig aangepast. Ook heeft het even tijd nodig, voordat deze naar ieders volle tevredenheid draait.

U, als huurder of woningzoekende, wensen wij een gezond en leefbaar 2017 toe.
En schroom niet om ons te benaderen. Wij hebben een lage drempel.

Proost op het Nieuwe Jaar! En veel woonplezier!
Een hartelijke bestuursgroet,

Tineke Kooiman, secretaris
namens de Bewonersvereniging Texel