UW LIDMAATSCHAP IS ONZE KRACHT!

Wie zijn wij

De bewonersvereniging (BVT) is opgericht in 1994 doordat een wet de corporaties verplichte om de huurders te betrekken bij de besluiten en bepalingen betreffende hun woningen.

In 1998 kwam de nieuwe overlegwet, waardoor ook de bewonersvereniging meer bevoegdheden kreeg: sinds juli 2015 geldt beperkt instemmingsrecht naast het al bestaande adviesrecht.
Daar maakt de bewonersvereniging constructief gebruik van in belang van de huurders.

Het bestuur van de bewonersvereniging komt maandelijks bijeen en een aantal keren per jaar is er nauw overleg met alle betrokken partijen, zoals directie, Raad van Commissarissen van Woontij, Gemeente Texel en collega’s van Bewonersvereniging Nieuwe Diep.

Wij zijn lid van de Woonbond, die de bewoners verenigingen landelijk ondersteunen.

Tweemaal per jaar houden we een contactpersonenvergadering.
Dit zijn de huurders van Woontij, die complexen en straten/buurten op Texel vertegenwoordigen.

De bewonersvereniging houdt elk jaar, in het voorjaar, haar jaar vergadering, waarbij alle leden en belanghebbenden welkom zijn.

Bewonersvereniging Texel

Thijsselaan 40a, 1791 VJ Den Burg – Texel